top of page
Learning Pod

T.E.T.

Tanári Eredményesség Tréning
Akkreditált pedagógusképzés

Gordon kommunikációs és kapcsolatfejlesztő tréning pedagógusoknak

Jogvédett nemzetközi képzés a Gordon Training International magyar képviselői vezetésével!​

AKKREDITÁLT KÉPZÉS - PEDAKKRED 431/10/2022.   A/10439/2022.

 

A 30 órás továbbképzés célja a szakmai személyiség-fejlesztés, melynek során

 • A rogers-i attitűd megismerésével és a nyílt, direkt kommunikáció elemeinek megtanulásával a résztvevők képesek legyenek alkalmazni a tudatos figyelem technikáját a fontos kapcsolati helyzetekben.

 • Fejlődjön kommunikatív és interaktív kompetenciájuk: képesek legyenek felismerni és kifejezni saját igényeiket, elvárásukat, nemtetszésüket, rossz érzéseiket oly módon, hogy azzal ne sértsék a másik fél önbecsülését, mégis elérjék, hogy a partner változtasson viselkedésén.

 • A Gordon-féle kommunikáció elsajátításával bővüljön a résztvevők kapcsolat- és konfliktuskezelési eszköztára, együttműködési készsége.

 • A tréning során modellált és szimulált helyzetek mintául szolgáljanak a résztvevők számára, s a tanult készségtár váljon használható módszerré a gyerekekhez, szüleikhez és a kollégákhoz fűződő viszonyukban, a sikerorientált, erőszakmentes együttműködés érdekében.

 

A képzés általános tematikája

 • ​Az együttműködés elvei, kereteinek meghatározása

 • A hagyományos kommunikáció és a Gordon-szemléletű kommunikáció

                       - szemléletbeli különbözősége,

                       - hatásuk a kapcsolatra

 • A konfliktushelyzetek típusai

 • Az érték és az igény fogalma

 • Közléssorompókés TE-üzenetek – a kommunikáció gátjai

 • „Amikor enyém a probléma…” - A konfrontálás, az ÉN-üzenetek

 • „Amikor a másiké a probléma…” - A hatékony figyelem készségei - segítő beszélgetés

 • Kapcsolaterősítő eszközök

 • A dicséret és az elismerés közti különbség, hatásuk a motivációra

 • A munkakapcsolatok hatékony kezelésének további módjai – perspektívák

 • A tréning zárása, egyéni célok meghatározása, értékelés és visszajelzés

 

Helybe visszük a képzést! Az ország bármely intézményében megtartjuk 15-22 fős pedagógus csoport számára.

 

T.E.T. csoport résztvevőnktől idézünk:

„Minket, tanárokat rengeteg vád ér: hajszoljuk a teljesítményt, nem vagyunk elég megértőek vagy éppen elég szigorúak. A legjobban mégis tanítani szeretek, és a Gordonon újabb lehetőségeket láttam a tudatosabb, sikeresebb iskolai munkára. Nagyobb teret engedek a gyerekek közös szabályalkotásának: valóban magukénak érzik, ezért be is tartják, ha közösen találják ki a teremrend, a kirándulás, a leckeellenőrzés szabályait. Ezt persze tudni kell irányítani! Többet is beszéltetem őket, olyan gyerekek is megszólalnak, akik mostanra, hatodikos korukra eléggé bezárkóztak. Megbízhatóbb lett a kapcsolatunk, a jobb együttműködés az eredményekben is meglátszik.” (Gergely, 34 éves tanár, osztályfőnök, akkreditált pedagógus továbbképzésünk résztvevője)

bottom of page