top of page

EGYENRANGÚ vs. EGYENJOGÚ


Az idei tréningezős évem egyik legnagyobb tapasztalata, hogy bizony olykor komoly fogalmi tisztázásokra van szükség. Leggyakrabban csak a Gordon tréningek második felében lesz ez esedékes, ahol a konfrontáció és a konliktus, a kompromisszum és a konszenzus közötti fogalmi zavart igyekszem helyreállítani, hogy utána a megfelelő helyzetekhez megfelelő készségeket tanulhassanak a résztvevők.

Ugyanakkor egy másik nehéz témára is felfigyeltem. Legtöbben azzal a céllal érkeznek szülőknek, nevelőknek, magánszemélyeknek szóló tréningjeinkre, hogy jobb kapcsolatokat alakíthassan ki és tarthassanak fenn számukra fontos emberekkel, például gyermekükkel, párjukkal, szüleikkel, kollégáikkal, tanítványaikkal. És mégis sokszor, még sok órányi tréning után is görcsösen kapaszkonak néhányan az "az CSAK egy gyerek" és a "a gyereknek nem lehet ugyanazt, mint a felnőtnek" típusú rögeszmékbe. Ezért érzem úgy, hogy itt is fogalmi tisztázásra van szükség.

Először szeretném segítségül hívni A magyar nyelv értelmező szótárát, mely az alábbi definíciókkal szolgál:

egyenrangú [ëgyenrangú] melléknév és főnév -t, -ak, -ja

I. melléknév

1. Olyan <személy>, aki valamely tekintetben egyenlő értékű, képességű valakivel, illetve akit valamely közösségben vagy a társadalomban másokkal egyenlő elbánás, megbecsülés, rang illet meg.

2. Olyan <dolog>, amely éppen olyan fontos, jelentős, mint valamely más hasonló.

egyenjogú [ëgyenjogú] melléknév

Egyenlő jogokat élvező; egyenlő jogú.

Ebből is láthatjuk, hogy a Gordon tréningen tanult egyenrangú kapcsolatkezelési készségek igazán nem arról szólnak, hogy kinek mit szabad, kinek mihez van joga.

A tréningen is megtanuljuk, hogy szülő és gyermeke nagyon sokáig nem tudnak egyenjogúak lenni. A szülőnek rengeteg kötelezettsége, felelőssége van, melyet a társadalmi normák vagy a törvények írnak elő számára. A teljesség igénye nélkül néhány: tervezés, gazdálkodás, értékrend tanítás, szükséglet kielégítés, biztonság megteremtése, stb. A gyermek csak sok-sok év múltán lesz képes minden funkciót saját maga számára betölteni, így az, hogy egyenjogú félként kezeljük, nem releváns. Sokan összekeverik ezt a fajta egyenjogúságot (pl. az ötéves is beleszólhat abba, hogy milyen autót vegyen a család) azzal, ahol arról van szó, hogy a gyermeket is komolyan vesszük. Ez az egyenrangúság.

Azt jelenti, ahogy a fenti definícióból is láthatjuk, hogy a gyermek igényeit, szükségleteit, érzéseit, problémáit éppolyan komolyan vesszük, épp annyira fontosnak kezeljük, mint a felnőttekét. Nem helyezzük a felnőttek igényeit az ővéi fölé, mondván, hogy "ő csak egy gyerek", és nem csináljuk fordítva sem, nem szorítjuk háttérbe saját szükségleteinket.

Nem élünk a jogaink és kötelezettségeink által ránk ruházott hatalommal azért, hogy a másikat elnyomjuk, az ő igényeit kevésbé fontosnak nyilvánítsuk. Ha konfliktusunk van egymással, olyan megoldást keresünk / hozunk létre, mely mindkettőnk igényeit kielégíti.

Az egyenrangú félként kezelés azt is jelenti, hogy a másikat, legyen az gyermek vagy egy másik felnőtt, ugyanolyan emberi lénynek tekinjük, mint saját magunkat. Ez a fajta alapvető hozzáállás rengeteg felmerülő problémát önmagában megelőz. A gyermekünkkel való kapcsolatban az egyenrangú félként kezelés abban is segít nekünk, hogy ahogy mi emberként kezeljük őt, ő is metanul emberként kezelni minket. Ahogy mi figyelembe vesszük az ő igényeit, ő is megtanulja figyelembe venni a mieinket. Ez persze nem egyik napról a másikra történik.

Nagyon hatékony eszközeink ennek a folyamatnak a fenntartásában az én-üzenetek, melyekkel önfeltáró módon beszélhetünk érzéseinkről, szükségleteinkről, és nagyon erőteljes eszközünk az értő figyelem, melynek segítségével felismerhetjük a gyermek ki nem mondott érzéseit, igényeit. Megtanulhatunk együtt nyílt lapokkal játszani.

Szülőknek szóló tréningekről bővebben itt olvashatsz.


#GordonMódszer #Gordontréning #egyenrangú #felelősség #kapcsolat #konfliktuskezelés #szigorú #engedékeny #énüzenet #értőfigyelem #gyereknevelés #szülő

240 megtekintés0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése
bottom of page