top of page

T.E.T.

TANÁRI EREDMÉNYESSÉG TANULÁSA

gordon_finally_2019.png
Gordon kommunikációs és kapcsolatfejlesztő tréning pedagógusoknak

A Gordon módszer jogvédett. Gordon tanfolyamot kizárólag a kaliforniai Gordon Intézet kiképzett oktatói tarthatnak, Magyarországon és a határon túli magyar lakta területeken a Gordon Kiadó Magyarország Kft. és a LET Hungary Kft., mint nemzeti képviseletek, keretein belül. Gordon tréninget csak ezen szervezetek regisztrált trénerei tarthatnak!

Jogvédett nemzetközi képzés a Gordon Training International magyar képviselői vezetésével!

AKKREDITÁLT KÉPZÉS - PEDAKKRED 575/226/2017

 

A 30 órás továbbképzés célja a szakmai személyiség-fejlesztés, melynek során

 • A rogers-i attitűd megismerésével és a nyílt, direkt kommunikáció elemeinek megtanulásával a résztvevők képesek legyenek alkalmazni a tudatos figyelem technikáját a fontos kapcsolati helyzetekben.

 • Fejlődjön kommunikatív és interaktív kompetenciájuk: képesek legyenek felismerni és kifejezni saját igényeiket, elvárásukat, nemtetszésüket, rossz érzéseiket oly módon, hogy azzal ne sértsék a másik fél önbecsülését, mégis elérjék, hogy a partner változtasson viselkedésén.

 • A Gordon-féle kommunikáció elsajátításával bővüljön a résztvevők kapcsolat- és konfliktuskezelési eszköztára, együttműködési készsége.

 • A tréning során modellált és szimulált helyzetek mintául szolgáljanak a résztvevők számára, s a tanult készségtár váljon használható módszerré a gyerekekhez, szüleikhez és a kollégákhoz fűződő viszonyukban, a sikerorientált, erőszakmentes együttműködés érdekében.

 

A képzés általános tematikája
 • ​Az együttműködés elvei, kereteinek meghatározása

 • A hagyományos kommunikáció és a Gordon-szemléletű kommunikáció

                       - szemléletbeli különbözősége,

                       - hatásuk a kapcsolatra

 • A konfliktushelyzetek típusai

 • Az érték és az igény fogalma

 • Közléssorompókés TE-üzenetek – a kommunikáció gátjai

 • „Amikor enyém a probléma…” - A konfrontálás, az ÉN-üzenetek

 • „Amikor a másiké a probléma…” - A hatékony figyelem készségei - segítő beszélgetés

 • Kapcsolaterősítő eszközök

 • A dicséret és az elismerés közti különbség, hatásuk a motivációra

 • A munkakapcsolatok hatékony kezelésének további módjai – perspektívák

 • A tréning zárása, egyéni célok meghatározása, értékelés és visszajelzés

 

Helybe visszük a képzést! Az ország bármely intézményében megtartjuk 15-22 fős pedagógusi csoport számára.

tel.: 06/1 290 1181

gordonkiado@gmail.com

bottom of page